Úvod Bolesti zad

Bolesti zad

Bolesti zad patří mezi tzv. civilizační choroby a setkalo se s nimi až 80% lidí alespoň jednou v životě. Jsou dokonce častější, než bolest hlavy. Bolesti zad jsou asi jen čtvrtinově způsobeny skutečným onemocněním páteře, zbytek je následkem špatných životních návyků při práci a v běžném životě.

Skladba páteře a její funkce

Páteř tvoří jakousi pomyslnou osu zad. Dělí se na krční, hrudní, bederní, křížovou a kostrční. Je dvakrát esovitě prohnutá, což jí dodává na pružnosti. V horní části se na krční páteř napojuje hlava, ve střední části na hrudní obratle žebra, ve spodní části pánev. Páteř je složena zhruba z 34 obratlů, jejichž tělem prochází mícha. Z výběžků po stranách vychází nervy a cévy. Jednotlivé obratle jsou spojeny meziobratlovými klouby a vazivem. Mezi těly obratlů jsou pružné meziobratlové destičky (ploténky), které jsou vyplněny gelovitou hmotou a plní funkci tlumiče nárazů při pohybu (chůzi, běhu, skákání a otřesech). Nejdůležitější je přitom ochrana hlavy před případným poškozením. Aby páteř dobře fungovala a nebolela, musí být zpevněna dobře vyvinutými zádovými a břišními svaly. Pokud je vše dobře vyvážené, záda jsou vzpřímená, lze pak hovořit o správném držení těla.

Páteř je vlastně kostěná ochrana míchy. Slouží člověku k pohybu těla do všech stran.


Náš tip: Od bolesti zad efektivně pomáhá domácí infra sauna. Prohřejte si své tělo v pohodlí vašeho domova! 

Co je příčinou bolesti zad?

Příčin bolestí zad je víc, mezi nejčastější patří:

 • Špatné držení těla. Jde v podstatě o špatný životní návyk, na kterém se nepřímo podílí i výchova v rodině a vliv okolí. V dětství se dá držení těla snadno korigovat, v dospělosti už je to horší, někdy téměř nemožné.
 • Špatný stav vzpřimovačů páteře. Jde o zádové a břišní svaly, které nedostatečným a jednostranným pohybem ochabují nebo se na druhé straně zkracují. Vede to opět ke špatnému držení těla a někdy i k deformaci páteře.
 • Sedavé zaměstnání. Při sedavém zaměstnání je páteř mnohem víc namáhána. Dotyčný se většinou hrbí, často má nesprávnou židli a nevhodně umístěné přístroje se kterými pracuje (například monitor, klávesnici, ale i jiné).
 • Těžká práce, zvedání břemen. Bolestí páteře trpí často lidé, kteří vzhledem ke své kondici a stavbě těla musí vykonávat příliš těžkou práci. Tlak v zaměstnání, požadovaná rychlost a výkon vedou k nepřiměřenému rozložení tíhy břemene a ke špatnému postoji i postupu při jeho zvedání. Je to krátkozraké, protože vzhledem k bolesti dochází často ke snížení výkonnosti pracovníka.
 • Jednostranná zátěž. Práce nemusí být ani tak namáhavá, ale pokud se stále opakuje a jednostranně zatěžuje organismus, může dojít k bolestem zad (např. práce u některých strojů, nebo při činnostech se zvednutými pažemi nad úroveň ramen). Nebezpečná může být i práce v rotaci páteře se zatížením (házení lopatou). I zde je nutné dodržovat správné postupy při výkonu práce.
 • Nedostatečná nebo přílišná aktivita. Pohyb a aktivita je pro organismus nezbytná. Je důležité však najít správnou míru. Člověk se sedavým zaměstnáním by měl do svého života zavést každodenní pohyb či vhodný sport. Na druhé straně některé sporty extrémně zatěžují páteř a určité svalové partie.
 • Prochladnutí. Pokud člověk pobývá delší dobu ve vlhkém, studeném a větrném prostředí, může dojít k bolestem zad z prochlazení. Je dobré se vždy přiměřeně oblékat a chránit páteř. Přes všechny módní novinky, je vhodné za chladného počasí nosit teplé prádlo (spodní košilky, tílka).
 • Stres. Je až s podivem, kolik zdravotních problémů přináší  dlouhodobý stres. Mimo jiné má vliv na špatné držení těla. Úzkostný člověk chýlí svá ramena dopředu a kulatí záda. Svaly jsou většinou napjaté a nedovolují uvolnění špatného postoje. Souvisí to s pocitem nutnosti se chránit, je to však medvědí služba svému zdraví.
 • Obezita. Nadměrné tvoření tukových zásob vede k přetížení páteře i kloubů, k nedostatečnému pohybu a ochabování svalů. Obézní lidé jsou mnohem víc náchylní k různým zdravotním potížím. Opačným syndromem je podvýživa, která sebou nese také spoustu rizik. Naštěstí s tou se lze v dnešní době setkat zřídka.
 • Degenerativní změny na páteři a úrazy. To jsou závažné příčiny bolestí zad a velmi těžce se léčí, nebývá jich však tolik.
 • Druhotné příčiny. Bolestí zad mohou trpět lidé s onemocněním některých vnitřních orgánů, např. ledvin. Také špatný stav chodidel (zborcená nožní klenba) může způsobit nepříjemné bolesti zad. Známé jsou i bolesti zad v těhotenství.

Jak se bolesti zad projevují?

Bolesti zad mohou být buď akutní (náhlé) nebo chronické (dlouhodobé). Akutní bolesti trvají maximálně dva až tři týdny, někdy odezní i za pár dní. O chronických bolestech zad se hovoří, když přetrvávají i několik měsíců nebo se opakují několikrát do roka. Bolesti zad se lokalizují do určitého místa páteře. Akutní bolest je většinou způsobena přetažením svalů, je intenzivní a nemocného významně omezuje v pohybu. Svaly okolo páteře jsou stažené a nafouklé, nedokáží se uvolnit a tlačí na nervy, tím způsobují citlivost a bolest. Náhlá bolest zad může vzniknout i vyhřeznutím ploténky, kde dochází k uskřinutí nervu. Je to velmi bolestivé onemocnění a mezi lidmi známé jako houser nebo ústřel. Příčinou může být neopatrný pohyb, uklouznutí apod.

U chronických bolestí zad je hlavním důvodem nesprávné držení těla, které vede k atrofování (ochabování) svalů kolem páteře. Ta pak reaguje na jakékoliv podněty a je mnohem náchylnější k bolesti. Není prostě dostatečně zpevněná. Tyto bolesti nejsou tak intenzivní, jsou však časté a nepříjemné. Obvykle se projevují snížením hybnosti páteře v určitém směru, špatnou citlivostí či brněním končetin, zvláště v ležící poloze. Přidávají se k nim i silné až migrenózní bolesti hlavy. Bolesti jsou závislé na pohybu a námaze. Zatím co normální pohyb je zmírňuje, námaha je zhoršuje.

Mezi chronické bolesti zad patří i ty, které jsou způsobeny degenerativními změnami na páteři (např. skolióza, výrůstky apod.). Tyto bolesti mohou být intenzivní a hlavně soustavné.

Mezi opravdu velmi silné bolesti i s následkem ztráty hybnosti (ochrnutí) patří úrazy páteře, nádory apod. 

Diagnostika a léčba bolestí zad

Každý při bolesti zad ihned sáhne po analgeticích. Nelze proti tomu nic namítat, pokud jsou bolesti silné a nedají se vydržet. Není to však léčba. Z dlouhodobého hlediska může být nadužívání analgetik pro člověka škodlivé. Léčba bolestí zad je věcí lékařů. Začíná v první fázi u praktického lékaře, který pokud bolest přetrvává odešle nemocného k odbornému ošetření v neurologické ambulanci. Diagnostika probíhá vyšetřením hybnosti páteře, odběrem krve, aby se vyloučil zánět, rentgenem či jinou zobrazovací metodou (CT, MRI). V některých případech se provádí lumbální punkce (odběr mozkomíšního moku). Léčba se může různit. Někdy jde o aplikaci injekcí v blízkosti postiženého místa (obstřiky), jindy lékař předepíše léky, uvolňují svaly (např. dorsiflex). Z léků proti bolesti mohou zabrat analgetika, antirevmatika, či opiáty, podle intenzity bolesti a důvodu onemocnění. Vždy to určuje lékař. Jako podpůrný prostředek se místně aplikují speciální gely či masti, které prokrvují tkáň a zároveň obsahují i utišující složky. Každopádně se doporučuje klid a suché teplo. Po zlepšení stavu jsou většinou předepsány rehabilitace, kde dojde k dokončení ozdravného procesu. Rehabilitace probíhají na specializovaném pracovišti a jejich délku, způsob a rozsah určuje lékař. Může jít o masáže, nahřívání (parafínem, bahnem či umělým sluncem), cvičení, koupání ve speciálních vanách nebo bazéncích, elektro či magneto léčbu.

Při chronických bolestech zad se doporučují i některé doplňky stravy, alternativní léčba, ale hlavně cílené a pravidelné cvičení (např. jóga, strečink).

 

Vážné stavy

U některých závažnějších stavů dochází k hospitalizaci a léčbě v podobě kapáků, nebo dokonce k neurochirurgickému zákroku.

Vážné stavy jsou charakteristické svými příznaky:

 • Bolesti zad v klidu a v noci. V klidu na lůžku většina bolestí zad ustává nebo se výrazně zmírní, pokud přetrvávají nebo se dokonce i zhoršují, mohou být projevem zánětlivého nebo nádorového onemocnění.
 • Bolesti zad spojené s poruchami hybnosti a citlivosti končetin nebo s poruchou vyprazdňování. Takovéto projevy mohou signalizovat nervové poškození.
 • Bolesti zad spojené s bolestmi břicha. Mohou být projevem nemocí vnitřního orgánu. U těhotných žen může jít o začínající potrat či porod.
 • Bolesti zad spojené se zvýšenou teplotou. Patrně jde o celkové nebo místní zánětlivé onemocnění.

Mezi velmi vážné stavy se počítají i úrazy páteře. Vždy je zapotřebí nechat postiženého v klidové poloze na zádech, nemanipulovat s ním, maximálně mu podržet hlavu a co nejrychleji zavolat záchranku.


Další informace zdravotních problémech najdete na webech Rýma a Slepé střevo.

Prevence

Prevence spočívá především v nácviku správného držení těla, udržování dobré kondice a přiměřené délky a napětí svalů (vytvoření pevného korzetu kolem páteře). Dále je dobré se vyhýbat všem rizikům, které by mohly způsobit onemocnění a bolesti zad.

Z pohybových aktivit je dobré pravidelné cvičení, které se zaměřuje na správnou délku a výkonnost svalů, cvičení na velkém míči, plavání, nenáročná jízda na kole, chůze.

Důležitá je i volba židle u pracovního stolu, lůžka (rošt, matrace). Zdravý spánek může ovlivnit i výběr polštáře

Bolesti zad v těhotenství

Bolest zad v těhotenství souvisí s řadou fyziologických a hormonálních změn v tomto období. Mění se postavení i sklon pánve, těžiště těla, do pohotovosti jsou zapojeny i svaly, které žena dřív používala minimálně. Při bolestech nejde o poškození plodu či lůžka, musely by být přítomny i jiné symptomy (bolest břich, krvácení, náhlá změna tlaku apod.). S narůstajícím bříškem je zapotřebí větší námahy ke stabilitě a pohybu, proto se mohou bolesti zad opakovat i sílit, především jde o bederní a křížovou část. Doporučuje se zvýšený přísun vápníku a pravidelný pohyb (cvičení pro těhotné, plavání, cvičení na velkém míči). Procházky a správný postoj s co nejmenším prohýbáním v bederní části páteře také budoucí mamince prospívají. Po porodu a šestinedělí většina bolestí spojená s těhotenstvím ustupuje.

Závěrem

Bolesti zad jsou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti a často vedou i k částečné či plné invaliditě. Zasahují tak do kvality života nemocného, do jeho společenské i sociální úrovně. Každý rozumný člověk si rychle spočítá, že prevence bolestí zad se mu vyplatí, a to nejen z hlediska fyzického utrpení.


Diskuse (66 komentářů)

(28. 08. 2010 10:54) Reagovat
Někdy je bolest zad provázená i bolestí hlavy. Slyšela jsem , že je dobrá např. ginkgo nejen na posílení paměti. Gingimax je třeba fajn.
(03. 10. 2010 18:18) Reagovat
Katerino,napiste mi,myslim,ze pomoc znam.
(03. 10. 2010 18:21) Reagovat
[quote name="Endy"]Katerino,napiste mi,myslim,ze pomoc znam.troubes@centrum.cz :-)
(05. 10. 2010 19:06) Reagovat
na bolesti zad je dobré samozřejmně cvičit ,ale také tohlehttp://chlorella-a-spirulina.euweb.cz/
(13. 01. 2011 17:36) Reagovat
Měla jsem velké problémy se zády, ale pomohl mi správný pohybPřečtěte si zkušenosti, které mohu potvrdit třeba zde:http://utancovatse.cz/reference.html :-)
pepa, (28. 11. 2011 18:44) Reagovat
nechte si ty reklmaní odkazy pro sebe, když neumíte pořádně poradit tak sem necpěte reklmau
Marie, (14. 11. 2012 09:38) Reagovat
A proč? Jde o o pohyb (podle odkazu). Nejde o vnucování žádných potravinových doplňků. Stejně si myslím, že záleží na tom, kdo má jaké problémy. Já vím, že to mám z věčného sezení u počítače (pracovně), ale nic mi nepomůže. I když bych si každý den hodinu zacvičila, další den mě čeká dalších deset hodin u kompu. S tím se asi nic moc dělat nedá.
(29. 01. 2011 04:24) Reagovat
ahojte, pomáhá z těla odstranovat těžké kovy,toxiny a další jedovaté látky,pomáhá odstranit chronickou zácpu,čistí trávící ustrojí,jako probiotikum podporuje tvorbu prospěšných lactobacilů a bifidobakterií, podporuje zdravou krvetvorbu,zvyš uje hladinu hemoglinu,podpo ruje kožní metabolismus,ho jení ran a vředů,posiluje imunitu organismu proti virovým onemocněním,pod poruje zdravé funkce reprodukčních orgánů,prospívá celkové regeneraci organismu,zvyšu je energii a vitalitu a další a další věci my ji bereme celá rodinka plus malej má 4 a už jí bere od 1 roku a jsme s ní moooc spokojeni proto posílám dálvíce se dozvíte zde jsou tam supr článkyhttp://chlorellamrmia.blogspot.com/ a nebo na mr.mia@hotmail.cz
Iveta, (05. 12. 2012 05:52) Reagovat
Já si myslím, že dostat z těla toxiny a kovy není lékem na všechno. Záda často bolí, protože člověk špatně sedí, chodí shrbeně nebo má problémy s plotýnkami či něco podobného. Myslím, že v tomhle případě detoxikace nepomůže.
Iva, (20. 12. 2012 14:35) Reagovat
Rozhodně to není lék na všechno, ale když v poslední době čtu různé články, tak mám pocit, jakoby to bylo jediné řešení všech potíží. Myslím si, že je to hodně přeceňované. Jo, člověk by se měl snažit o zdravý životní styl, ale čeho je moc toho je příliš
(28. 03. 2011 07:55) Reagovat
bolesti chrbta v krížoch mám už roky, a nikto mi nevedel prísť na príčinu a liečenie, vždy mi dali len tabletky od bolesti a bol som tam kde predtým. Vlani som natrafil na článok o hippokratine a tak som sa objednal na vyšetrenie -urobili mi na mieru prípravok a môžem potvrdiť, že mi to ozaj pomáha. Bolesti sú slabšie a hlavne oveľa zriedkavejšie, môžem normálne fungovať, robiť, chodím na turistiku. Samozrejme, cvičiť cviky na chrbticu je nutné, ale tento prípravok výrazne pomôže a urýchli liečbu.
Nový příspěvek
Copyright 2006–2024 © Bolestizad.info
Kontakty