Úvod Recenze knih

Recenze knih


název knihy : Bolesti zad

Autor: Richard Rokyta & kolektiv
Nakladatelství: Adéla
Město: Plzeň
Rok vydání: 2009
Počet stran: 182
ISBN: 978-80-87094-14-3
cena : 850-900 Kč
Anotace

Bolesti zad jsou nepříjemnými obtížemi, které má stále více lidí. Příčiny jsou různé. Patří mezi ně špatné držení těla, těžká práce, sedavé zaměstnání, prochladnutí, stres, obezita...Bolesti zad mohou být buď akutní nebo chronické. Bolesti jsou různě silné, záleží na příčině.


Naše recenze

Publikace obsahuje čtrnáct kapitol psaných odborníky, které dané problematice nejvíce rozumí. Některé kapitoly jsou napsané jedním autorem, některé dvojicí autorů.
Autoři vám přiblíží patofyziologické aspekty bolestí zad, více se zaměří na farmakoterapii, OxyContin využívaný v léčbě bolestí, terapeutické algoritmy bolestí zad, aktivní osmotický systém OROS, anesteziologické postupy u bolestí zad, failed back surgery syndrome a léčbu bolesti, a další důležité informace, které souvisejí s bolestmi zad.
Kniha je velmi odborná. To již vyplývá z témat, které jsme si přiblížili. Je psána kolektivem čtrnácti lékařů a z toho čtyři mají profesorský titul. Profesuru má i editor Richard Rokyta, který působí v ústavu normální, patologické a klinické fyziologie. Publikace je tedy určená především odborníkům, kteří si chtějí rozšířit povědomí, rovněž je vhodná pro mediky. Na konci každé kapitoly najdete další publikace, ve kterých si lze doplnit vzdělání na dané téma.
Bude-li mít čtenář nějaké zkušenosti s biologií a lékařstvím, bude kniha pro něj velmi přehledná a plná zajímavých informací. Je doplněná četnými obrázky (rentgeny, schématy, fotografiemi), ale jsou zde i tabulky, které rovněž dodají knize na přehlednosti. Na konci knihy najdete rejstřík s odbornými termíny.
Recenze zajímavé knihy Bolest a možnosti její kontroly od Pavla Ševčíka najdete na webu Bolest hlavy.

název knihy : Snadné masáže: kdekoliv - kdykoliv - v jakémkoli věku

Autor: Fiona Harroldová
Nakladatelství: Beta
Město: Praha
Rok vydání: 2007
Počet stran: 127
ISBN: 978-80-7306-301-6
cena : 150-170 Kč
Anotace

Pomocí Snadných masáží Fiony Harroldové, určených pro ty, kdo potřebují pravidelnou relaxaci, ale mají málo času, dokážete bojovat se stresem, kteří přináší moderní životní styl. Masážní postupy si jednoduše osvojíte a délku každé masáže můžete přizpůsobit svým možnostem. Snadný přístup díky jasným, názorným ilustracím a stručnému popisu zbavuje masáže zakořeněných mýtů o jejich obtížnosti.


Naše recenze

Kniha je určená pro ty, kteří mají problémy s bolestmi zad, ale i s dalšími napětími ve svalech, ale i v psychice. V úvodu se dočtete, jak používat tuto knihu i to, co jsou masáže. První kapitola se zaměřuje na záda. Nejdříve je popisuje, poté varuje předtím, kdy člověk má masáž zad vynechat a následně popisuje účinky této masáže. Poté je tu podrobný popis jednoduchých, ale účinných masérských úkonů. Stejnou strukturu (popis anatomické oblasti, varování, účinky masáže a podrobný popis masérských úkonů) mají i ostatní kapitoly, které jsou zaměřené na tyto oblasti: zadní strana nohou a hýždě, hrudník a šíje, obličej a hlava, paže a ruce, přední strana dolních končetin a noha. Další kapitoly jsou zaměřené na povzbuzující masáž, relaxační masáž a zklidňující masáž rukou. V závěru knihy si můžete přečíst některé informace o autorce této publikace, ale i o jejím konzultantovi. Publikace je velmi přehledná. Každá stránka má několik obrázků, na kterých vidíte přesně to, jak daná masáž probíhá. Texty zpravidla tvoří pokyny přehledně seřazené v bodech. U popisů jednotlivých částí těla je anatomické znázornění. Kniha se čte snadno a je skutečným jednoduchým a praktickým návodem k tomu, jak poskytnout kvalitní masáž.

název knihy : Bolesti v zádech a ischias
Autor: Janko Popovič
Nakladatelství: Avicenum
Město: Praha
Rok vydání: 1989
Počet stran: 199
ISBN: 08-059-89
cena : ?
Anotace

„Jeden z nejčastějších stesků pacientů v lékařské ordinaci zní „bolí mě v kříži“. Řada nemocných, kteří hledají pomoc v ortopedických ordinacích, se stěžuje nejenom na bolesti v bederní páteři (v zádech), ale i na bolest v dolních končetinách. Toto postižení zaujímá významné přední místo v žebříčku výskytu onemocnění hned za onemocněním dýchacích cest…“ (z předmluvy)


Naše recenze

V úvodu se autor věnuje vývoji lidské páteře. Bude vám rovněž přiblížená její stavba. Dozvíte se také více o tématech, kterými jsou příčiny bolesti v kříži, příčina degenerace ploténky, patologický základ klinických známek degenerace ploténky, faktory podporující degeneraci ploténky, projevy poškození meziobratlové ploténky a další informace k této problematice. Dále se dočtete o bederním ústřelu, o psychice spojené s bolestí páteře. Autor vám podá také data o rentgenovém vyšetření, elektromyografii, konzervativní léčbě (klid na lůžku, teplo, masáž...), ale i operační léčbě. Dalšími problematikami probíranými v knize jsou blokády, nukleolýza u výhřezu ploténky...Dozvíte se, jak si počínat při bolestech v kříži a ischiasu. Dále tu je o jiných onemocněních způsobujících bolesti páteře, o preventivním opatření a o vhodných cvicích v poloze na zádech, na boku, na břiše, v kleče...Více se autor také věnuje vhodným sportům, tělesné hmotnosti a výživě a léčení v lázních. Kniha je podrobná a informačně velmi rozsáhlá. Dozvíte se mnoho odborných informací, které jsou podány tak, aby jim rozuměl i laik. Publikace je doplněná četnými nákresy, obrázky, rentgeny a fotografiemi.

název knihy : Zdravé držení těla během dne
Autor: Alois Brügger
Nakladatelství: Alexander Kollmann
Město: Praha
Rok vydání: 1995
Počet stran: 128
ISBN: 80-900069-5-7
cena : ?
Anotace

„Lidský život je plný tajemství. Podivné jevy mají nepochopitelné příčiny. To platí i pro bolesti, které zaměstnávají pod názvem „revma“ lékaře i laiky po celá tisíciletí. V uplynulých 30 letech se stále více ukazovalo, že příčiny svalových a kloubových bolestí, které jsou lidově nazývány revmatismem, nelze ani mikroskopem ani biochemickými vyšetřovacími metodami objasnit.“


Naše recenze

Po úvodu, předmluvě a návodu k použití se kniha zaměřuje na to, proč prospívá vzpřímené držení těla našemu zdraví . Dále tu najdete deset základních cvičeních vzpřímeného držení těla (sklápění pánve, zvedání hrudní kosti, postavení krční páteře a hlavy, napětí břišní svaloviny a dýchání břichem, dynamiku trupu, osy nohou, pohybový sektor trupu, kontrolu pletence ramenního, shýbání a zvedání, stoj a chůze). Dočtete se o pomůckách k ulehčení nácviku vzpřímeného držení těla, konkrétně o bederním polštářku, polštářku do auta a polštářku pro bederní páteř. Následující kapitola se věnuje rušivým faktorům, které ztěžují nebo znemožňují vzpřímené držení těla. Přiblížíte si také několik pomocných cvičení pro vzpřímené držení těla (polohy těla umožňující protahování svalů, co dělat při používání nevhodných židlí a sedaček, co dělat, když zapomínáme na vzpřímené držení těla). Poslední kapitola je zaměřená na vzpřímené držení těla během dne (stoj/chůze/sedění, ležení, shýbání, ranní toaleta, v domácnosti, na zahradě, v kanceláři, v dílně, volný čas/sport). Kniha je velmi přehledná. Má mnoho nákresů cviků, které vám pomohou dobře cvičit a zlepšit tak bolesti zad a celkově lépe držet tělo během dne.

název knihy : Jak máš pružnou páteř, tak jsi starý aneb jak se stát mladším
Autor: Dr. Ludvík Eger
Nakladatelství: Schneider
Město: Brno
Rok vydání: ---
Počet stran: 122
ISBN: 80-901315-06
cena : nelze běžně zakoupit, pouze knihovny
Anotace

„Ve starých asijských kulturách se uvádělo, že pružná páteř zobrazuje stáří člověka - nyní bychom mohli říci - jeho skutečný věk, který může být i značně rozdílný od kalendářního. Pružná, ohebná páteř byla spojována se zdravým člověkem a svědčila o jeho možnosti žít ještě dlouhou dobu. Se změnou společnosti se u nás objevil nový požadavek odpovědnosti každého člověka za své zdraví“…(z knihy)


Naše recenze

Na počátku knihy se autor zabývá pohybem jako léčebným prostředkem. Dále se věnuje anatomii a fyziologii páteře, míše a míšním nervům, svalům pomáhajícím udržení páteře, páteři a akupunkturním bodům, páteři a energii lidského organismu, držení těla, svalové nerovnováze, bočními odchylkami od páteře a degenerativním změnám páteře. Druhá část knihy je více zaměřená na praxi, tedy na cvičení a na to jak si uchovat zdravou páteř. Zabývá se dýcháním a dechovým cvičením, automobilizačním cvičením, metodikou odstraňování svalové nerovnováhy, využitím jógy, souborem cviků z acujógy, torzním cvičením v lehu na zádech, akupresurní automosáží zad, shiatsu a jsou tu také příklady dostupné fyzikální terapie. V knize se dozvíte cenné informace o páteři a je praktickým návodem jak si zachovat zdravější páteř. Publikace je doplněná celou řadou ilustrací konkrétních cviků,ale najdete tu i další obrázky a nákresy. Možná by mohly být důležité informace lépe zdůrazněné a text lépe členěný. Jinak je kniha vcelku přehledná. Na konci monografie je přehled použité a doporučené literatury.

název knihy : Páteř bez bolesti

Autor: Jana Kombercová
Nakladatelství: Olympia
Město: Praha
Rok vydání: 2003
Počet stran: 62
ISBN: 80-7033-749-4
cena : 99 Kč
Anotace

Akupunkturní praxi a léčebným technikám Východu se autorka začala plně věnovat před 18 lety. Rozšířila klasické lékařské postupy o netradiční metody a ověřila jejich působí na lidi v našich podmínkách. Také způsob léčení akutních a chronických funkčních poruch páteře je v její praxi obsáhlejší. Prokazatelnou léčbu prohlubuje a urychluje rekonvalescencí.


Naše recenze

Úvodem autorka seznamuje čtenáře s problémy páteře. Dále se zaměřuje na její složení a funkce. Dozvíte se i o kloubní blokádě. Následuje kapitola, která tvoří největší část knihy. Zabývá se autoterapií páteře. Konkrétně se zaměřuje na postup a terapii akutních a chronických bolestí. Seznámíte se s cviky, které uvolňují a protahují svaly Více tu je o autoterapii hrudní páteře a žeber, ale i na oblast bederní páteře, křížové kosti a kostrče. Budete si s pomocí této knihy moci protáhnout také čelistní a hlavové klouby, krční páteř, přechod krční a hrudní páteře a první žebro. U každé této části se kromě o terapii akutních a chronických bolestech dozvíte i o automobilizaci a konkrétních cvicích. Neméně důležitá je i závěrečná reflexe, která páteř protáhne a tím ještě více zintenzivní účinky terapie. Publikace je praktickým návodem jak se zbavit bolestí páteře. Najdete v ní četné obrázky a tabulky, které vám problematiku ještě více osvětlí, ale především podle nákresů budete moci cviky provádět přesně a bez chyb. Kniha se dobře čte.

název knihy : Cvičení k uvolnění páteře

Autor: Carola Beissová
Nakladatelství: Pavel Dobrovský - BETA a Jiří Ševčík
Město: Praha-Plzeň
Rok vydání: 2006
Počet stran: 94
ISBN: 80-7306-248-8
cena : 199 Kč
Anotace

Nejčastější příčinou bolestí zad je nedostatek pohybu a jednostranné zatížení při sezení. Tyto příčiny vedou ke špatnému držení těla a tuhnutí svalů, bolavým ploténkám a blokádám páteře. Cílené a správné cviky mohou bolestem zad zabránit a odstranit již existující problémy. V této knize najdete cviky na posilování svalů, pohyblivost páteře a kloubů i dechové a uvolňující cviky. A jako plus: pětiminutové programy na každý den a cviky pro ty, kdo mají naspěch.


Naše recenze

Po předmluvě následuje úvod, ve kterém autorka přibližuje záda jako housenku a také nás seznamuje s lidovými rčeními na toto téma. Dále už se věnuje stavbě a funkci páteře. Dozvíte se více o svalstvu a svalovým tonusu, bolestech páteře a jejich příčinách. Věnuje se tématům: pohyb k pohyblivosti, vnímání těla, na co se zaměřit, než začneme cvičit… Poté již následuje část věnovaná cvičebním programům. Tato část tvoří větší díl knihy. Najdete tu cviky na posilování zad, pánevního dna, na pohyblivost páteře a kloubů, na uvolnění. Naučíte se pětiminutový program pro každý den, cviky pro spěchající, krátké uvolnění pro spěchající, rychlá cvičení na pracovišti. Dozvíte se i o jednoduchých pomůckách pro každý den a najdete tu tipy pro prevenci. Kniha je praktickým návodem jak cvičit tak, abychom ulevili zádům. Najdete tu mnoho obrázků, které vám pomohou vykonávat cviky správně. Celkově je kniha přehledná a dobře se s ní pracuje. Pro větší přehlednost najdete ještě v závěru rejstřík, ale také více informací o autorce.

název knihy : Pilates: Fitness trénink pro tělo i duši

Autor: Antje Korte
Nakladatelství: Jan Vašut s.r.o.
Město: Jihlava
Rok vydání: 2008
Počet stran: 126
ISBN: 978-80-7236-591-3
cena : 199 Kč
Anotace

„Když jsem se poprvé s Pilates setkala, fascinovala mě preciznost, se kterou cvičící prováděli cviky. Jejich pohyby vypadaly téměř jako tanec vleže. Zároveň jsem se ale sama sebe ptala, co je tak mimořádně jiného a nového na této formě tréninku, jejíž cviky se příliš neodlišovaly od těch, které člověk zná z jiných cvičení.“ (z předmluvy knihy)


Naše recenze

V první části knihy autorka seznamuje své čtenáře s cvičení Pilates, s jeho základy a vhodnosti cvičení. Dozvíte se, jak správě toto cvičení provádět doma. Dále tu najdete osobní tréninkový program. Můžete otestovat své tělo a určit si, jaký jste typ. Poté už najdete cvičení pro začátečníky, které je zaměřené především na to, jak získat stabilitu a pohyblivost těla. Naučíte se zpevnit se, mobilizovat pánev, posilovat břišní svaly, protahovat hýždě, trup atd. Pro středně pokročilé tu je o rozehřátí, o dalším posilování břišních svalů, uklidnění se, balančním cvičení, o tom, jak dosáhnout štíhlých pažích, vypracovaných nohou a pevného břicha. I pokročilí zde najdou mnohé další cviky. Poslední velkou části knihy je infoservis, který vám více přiblíží relaxační cvičení. Je tu i cvičení na problémové partie, cvičení pro zdravá záda, atd. Kniha je velmi přehledná. Obsahuje mnoho názorných obrázků, které vám umožní správně cvičit. Návody jsou jednoduché a výstižné, takže se cviky snadno naučíte. Na konci publikace najdete další doporučené knihy, věcný rejstřík, rejstřík cviků a přehledné shrnutí.

název knihy : Zbavte se bolesti : průvodce novými i tradičními metodami mírnění a léčby bolesti

Autor: Philip Bashe, Diana Bezaia, Elizabeth Senger a kol.
Nakladatelství: Reader´s Digest Výběr
Město: Praha
Rok vydání: 2002
Počet stran: 384
ISBN: 80-86196-41-0
cena : 269 Kč
Anotace

Nenechte se dál sužovat bolestí! V této knize najdete stovky návodů jak si od bolesti ulevit, jak ji léčit a jak jí v některých případech předcházet. Pomůžeme vám sestavit plán jak bolest zcela odstranit, nebo alespoň zvládnout. Poodhalíme tajemství nejnovějších tišivých terapií z oblasti klasické i alternativní medicíny.


Naše recenze

První kapitola knihy je zaměřená na porozumění bolesti. Najdete tu informace o podstatě bolesti, o poslech bolesti, vnímání bolesti, bolesti a její záhadách,…Následující kapitola se zaobírá tím jak se bránit bolesti. Dozvíte se více o lécích proti bolesti, léčbě bolesti bez léků psychosomatických přístupech, alternativní terapii, pracovištích léčby bolesti, léčbě bolesti v nemocnicích, bolesti a životním stylu. Další kapitoly jsou zaměřené už na konkrétní oblasti a jejich bolesti. Jde o bolesti hlavy, hrudníku, trávicího systému, pohlavních a vylučovacích orgánů, kostry a svalů, kůže. Dále se dozvíte o bolesti při celkovém onemocněn – anémie, zhoubné nádory, chronický únavový syndrom, infekční zánět kloubů, fantomová bolesti, infekční mononukleóza, revmatoidní artritida, mnohočetný myelom, pooperační bolest… Poslední kapitola je zaměřená na psychickou bolest – agorafobii, hypochondrii, psychogenní bolest, stres, závislost, zármutek, poruchy příjmu potravin, úzkostné poruchy, deprese… Kniha je velmi pěkně strukturovaná. Obsahuje mnoho obrázků a náčrtů. Důležité informace jsou zvýrazněné. Na konci publikace najdete užitečné adresy, kodex práv pacienta, rejstřík a poděkování. Celkově se vám bude kniha dobře číst.

název knihy : Vše o bolestech hlavy aneb Trápí vás migréna?

Autor: Petr Dočekal
Nakladatelství: Grada Publishing
Město: Praha
Rok vydání: 1994
Počet stran: 103
ISBN: 80-7169-119-4
cena : 39 Kč
Anotace

„Ideální kniha napsaná pro toho, koho bolí hlava, by měla obsahovat pouze takovéto základní a praktické informace. Vzhledem k rozmanitosti typů postižených osob je to ale velmi problematické. Jsem si vědom, že jednotlivé kapitoly budou různé čtenáře zajímat různou měrou.“ (z předmluvy knihy)


Naše recenze

V úvodu se dozvíte o bolesti hlavy a o tom, jak často nás bolí hlava a proč nás bolí hlava. Poté následuje kapitola zaměřená na bolest hlavy při závažných onemocněních. Konkrétně se autor zaměřuje na zánět mozkových blan, krvácení do mozkomíšního moku, bolesti hlavy při zvýšeném nitrolebním tlaku, bolestech při poúrazových krvácení do mozkových plen, při cévních příhodách, po úrazu hlavy, při městnání mozkomíšního moku a při mozkovém nádoru. Další kapitola je zaměřená na bolesti hlavy při běžných onemocněních – infekční onemocnění, místní záněty, při vysokém tlaku, poruchách metabolismu, bolesti hlavy jako příznaku otravy, od krční páteře a při očních chorobách. Autor se podrobněji rozepisuje také o migréně, cluster headache, tenzní bolesti hlavy, neuralgii trojklaného nervu a další bolesti vzniklé poruchou periferních nervů. Najdete tu i více informací o bolestech hlavy u dětí a za závěrem knihy jsou ještě tři dodatky – Mezinárodní klasifikace bolesti hlavy, algoritmus k orientačnímu určení typu bolesti hlavy a o léčbě jednotlivých typů bolesti. Publikace se čte velmi dobře. Autor se snaží co nejvíce přiblížit čtenáři. Navíc jsou informace pěkně členěné do přehledných kapitol. Důležité části jsou zvýrazněné tučným písmem.

název knihy : Zbavte se bolestí zad a šíje: jak se rychle zbavit bolesti

Autor: Ingo Froböse
Nakladatelství: Jan Vašut
Město: Praha
Rok vydání: 2011
Počet stran: 176
ISBN: 978-80-7236-759-7
cena : 160-200 Kč
Co najdete v knize

Kniha je určená všem, kteří se chtějí dozvědět více o bolesti zad a šíje a zároveň s touto bolestí něco udělat. V první velké kapitole se autor soustředí na bolest jako systém včasné výstrahy. Autor vám přiblíží mnohé příčiny bolesti zad a i to, jak se bolesti zbavit. V závěru této kapitoly najdete test na vaše záda. V další kapitole se dozvíte více o léčebném programu, který vám pomůže od bolesti. Rovněž další větší kapitola se zabývá léčebným programem. Na rozdíl od předchozí kapitoly se však nezaměřuje na první pomoc při bolesti, ale přibližuje, jak celkově cvičit a přistupovat ke svému tělu, abyste se dlouhodobě zbavili svých problémů se zády a šíjí. Na to se zaměřuje i další kapitola přibližující celoživotní kondiční program. V knize se dozvíte i další užitečné informace, které vám pomohou zbavit se bolestí zad a šíje.

Shrnutí

V knize se více dozvíte o bolesti zad a šíje, ale především v publikaci najdete četné cviky, které vám od bolesti skutečně pomohou. U jednotlivých cviků máte popis, na jaké partie jsou cviky určené, ale také jsou velmi přehledně rozepsané a navíc doplněné četnými obrázky. Díky tomu budete skutečně cviky provádět tak, jak se provádět mají. Celkově je kniha dobře členěná a obsahuje mnoho tipů a dalších cenných rad. Na konci knihy je i další užitečná literatura a adresy, které vám umožní danou tématiku hlouběji prostudovat. Pro větší přehlednost kniha obsahuje i rejstřík a přehled cviků.

název knihy : Léčíme si záda sami

Autor: Robin McKenzie
Nakladatelství: MCKenzie Institute Czech Republic
Město: Praha
Rok vydání: 2011
Počet stran: 124
ISBN: 978-80-904693-1-0
cena :299 Kč
Co najdete v knize

V úvodu knihy se dozvíte důležité informace o autorovi, ale také o Mezinárodním MCKenzie Institutu. Získáte rovněž přehled o dalších publikacích, které jsou od tohoto významného lékaře. Kniha obsahuje devět kapitol. První vás seznámí s mýty, které kolují o akutní bolesti zad. Jde o kratičkou kapitolu. Další kapitola je už obsáhlejší a věnuje se páteři. Cílem kapitoly je dozvědět se vše, co je dobré v souvislosti s páteří znát. Poté se autor zaměřuje na časté příčiny bolesti dolní části zad a následně se seznámíte s McKenzie metodou. Pátá kapitola vám nastíní cvičební program s mnohými cviky a podstatnými informacemi k těmto cviků. Další kapitola obsahuje pokyny pro osoby s akutní bolestí dolní části zad. Přiblížíte si zvláštní situace související s bolestmi zad, ale také se seznámíte s léčivy a dalšími řešeními. Zajímavé jsou i krátké životní příběhy pacientů.

Shrnutí

Kniha vychází z toho, že mnozí lidé mají problémy se zády, které není třeba řešit léky či operativně, ale u kterých pomohou vhodné cviky. Jde o praktické poučení, jak se o svá záda starat, abyste se zbavili bolesti. Kniha je členěná do kapitol, které jsou přehledné. Navíc ještě jsou oddělené jednotlivé odstavce, takže se nebudete v textu ztrácet. V publikaci naleznete velké množství fotografií, které pro vás budou názornou pomůckou. Díky nim budete vědět, jak máte správně cvičit. Kniha obsahuje i další obrázky a fotografie.

název knihy : Zdravá záda
Autor: Kim Daviesová
Nakladatelství: MCKenzie Institute Czech Republic
Město: Slovart
Rok vydání: 2008
Počet stran: 96
ISBN: 978-80-7391-141-6
Co najdete v knize

Publikace vychází z vlastních poznatků autorky o cvičení podporující zdravá záda. V první kapitole se věnuje zádům teoreticky. Popisuje záda, jejich funkci, pohyby zad atd. Další kapitola se soustředí na to jak udržovat záda aktivní. Dozvíte se jak správně držet tělo, jak zlepšit své držení, jak lépe spát, o zvedání břemen, ale i dětí, o práci v domácnosti, jak sedět, řídit automobil či se protahovat u stolu. Následující kapitola pojednává o „probuzení“ páteře. Získáte informace o nejlepším způsobu jak procvičit páteř po ránu, i když nemáte dost času. Čtvrtá kapitola je o mobilizaci a posilování zad. Díky uvedeným cvikům se vám lépe podaří udržet záda v dobrém stavu, ale také si zlepšíte pružnost páteře, svalový tonus a posílíte svaly. Následuje kapitola zaměřená na břišní svaly, hýždě, boky a nohy. Cenné informace vám přinese i kapitola o tom, jak rozumět bolestem zad a poslední kapitola vám poskytne poznatky z různých terapií, které rovněž přispívají ke zlepšení zad. Pak už následujete jen rejstřík.

Shrnutí

Kniha přináší teoretické i praktické informace. Jsou v ní velmi pěkně popsané jednotlivé cviky v několika krocích. Cviky jsou pro lepší představu doplněné četnými fotografiemi a dalšími radami a případnými varováními, které vám v efektivním cvičení pomohou. Kniha je návodem jak přispět ke zdravým zádům. Zároveň však je nutné si uvědomit, že máte-li se zády potíže, je třeba cvičení konzultovat s lékařem.

název knihy : Záda, která cvičí, nebolí: cvičíme podle Ludmily Mojžíšové
Autor: Simona Sedláková
Nakladatelství: Vyšehrad
Město: Praha
Rok vydání: 2008
Počet stran: 59
ISBN: 978-80-7021-950-8
Co najdete v knize

Publikace se zabývá problémem, který je v dnešní populaci častý. Je jím bolest zad. Přibližuje především cvičení podle Ludmily Mojžíšové, terapeutky zabývající se rehabilitací a cvičení pohybového systému. Její metoda spočívá v kombinaci vyrovnávacích cvičení. Kniha vám přiblíží bolesti zad obecně a zásady cvičení, které je nutné pro efektivní cvičení využívat. Poté následují už konkrétní cviky, a to na krční páteř a ramenní klouby, hrudní a bederní páteř a bederní páteř a křížokyčelní skloubení. U každé skupiny cviků jsou informace o cíli těchto cviků a na fotografiích si je můžete prohlédnout. Díky jim je budete provádět správně. V závěru knihy jsou ergonomické rady určené především lidem se sedavým zaměstnáním, ale oceníte je i při práci v domácnostech. V úplném závěru ještě najdete literaturu, která se týká problematiky bolesti zad.

Shrnutí

Publikace je přehledná a velmi dobře se čte. Obsahuje především informace ke konkrétním cvikům. Díky mnohým fotografiím budete mít představu o přesné podobě cviku. Umožní vám to jejich přesné provedení. Dozvíte se rovněž i obecné informace o bolesti zad a o cvičení podle Ludmily Mojžíšové. Nejdůležitější informace v textu jsou v podobě výčtů a některá slova a sousloví jsou označené tučným písmem. Kromě fotografií publikace obsahuje i jednoduché obrázky s vtípky pro odlehčení textu.

název knihy : Bolesti zad jako životní realita: jejich příčiny, diagnostika, terapie a prevence
Autor: Jan Hnízdil, Blanka Beránková
Nakladatelství: Triton
Město: Praha
Rok vydání: 2000
Počet stran: 167
ISBN: 80-7254-098-X
Co najdete v knize

Kniha „Bolesti zad jako životní realita“ se zaměřuje na bolest zad jako nemoci z hlediska diagnostiky i terapie. Dozvíte se mnoho cenných informací. Nejdříve vám bude teoreticky přiblížená problematika zad. První část knihy se zabývá bolestmi zad, jejich příčinami, léčbou, diagnostickými zobrazovacími metodami i dalšími metodami, chirurgií bolestí zad, bolestí zad jako životní reality atd. Další část knihy je speciální a zaměřuje se na pohybové programy. Nejdříve se více dozvíte o pohybu jako nejúčinnější prevenci oblasti zad a o postizometrické relaxaci. Následně se autoři věnují protahování zádových svalů, cvičení na gymnastikballu, spinálním cvikům, protažení prsních svalů, ohýbačům kyčelního kloubu, protažení trojhlavého svalu lýtkového, posilování zádového svalstva a hýžďového svalstva. V publikaci najdete také informace o sedavém zaměstnání, cvičební sestavě Ludmily Mojžíšové, dětské józe, osteoporóze atd. Po závěru knihy následuje ještě použitá literatura, ze které můžete čerpat, budete-li mít zájem o více informací z této oblasti.

Shrnutí

Publikace je přínosem, ať už vás zajímají praktické informace ohledně bolesti zad, ale i chcete-li se naučit cviky, které vám pomohou bolest překonávat. Zajímavé jsou především cviky na gymnastikballu, ale i další. Cviky jsou doplněné černobílými fotografiemi, které vám věrně přiblíží správnou podobu cviku. Cviky jsou i velmi dobře popsané.

název knihy : 15 minut cvičení pro zdravá záda
Autor: Suzanne Martinová
Přeložila: Iva Charvátová
Nakladatelství: Ikar
Město: Praha
Rok vydání: 2010
Počet stran: 128 + DVD
ISBN: 978-80-249-1378-0
Co najdete v knize

Publikace představuje cvičební programy, které pomohou člověku ke zdravějším zádům, a to i v případě, že nemají příliš času na cvičení. Stačí, když si najdete několikrát týdně patnáct minut času. Cvičit můžete v pohodlí svého domova. V úvodu na vás čeká několik slov autorky a i návod, jak danou publikaci používat. V jednotlivých kapitolách se dočtete o struktuře zad, správném postoji, ochraně zad. Poté následuje kapitola zaměřená na rozvíjení síly zad. Seznámíte se názorně s nejdůležitějšími cviky. Autorka počítá s tím, že lidé k této problematice mají různé otázky, a proto v další kapitole uvádí ty nejčastější z nich a odpovídá na ně. Následně přibližuje stejně názorně také revitalizaci zad a opět odpovídá na nejčastější otázky. To samé se opakuje i u kapitol soustřeďujících se na aktivaci zad a uvolnění zad. Po každé kapitole ještě následuje rekapitulace. Rekapitulace je v podobě vložených listů. Je šikovným pomocníkem, jenž vám zjednoduší trénink. Na konci knihy je závěr, rejstřík a poděkování.

Shrnutí

Kniha je velmi srozumitelná a naučí vás používat cviky, které vedou ke zdravým zádům. Porozumíte snadno jednotlivých cvikům, ale i cvičení jako celku. Samotná publikace je velmi názorná. Obsahuje mnohé fotografie a popisy, které vás naučí správně cvičit i se vyvarovat případných chyb ve cvicích. Pro větší přehlednost je součástí knihy i DVD.

název knihy : Bolesti zad II
Autor: Jiří Marek a kolektiv autorů
Nakladatelství: Trito
Město: Praha
Rok vydání: 2003
Počet stran: 155
ISBN: 80-7254-313-X
Co najdete v knize

Publikace seznamuje čtenáře s možnostmi alternativní medicíny při léčbě bolestí zad. Vychází z toho, že klasickou medicínu nebude nikdy nahrazovat, ale vhodně zvolená metoda alternativní medicíny pomáhá v léčbě. Na vzniku knihy se podílelo mnoho odborníků. Publikace dává čtenářům přehled o používaných metodách. Neslouží však jako návod k samoléčbě. Při léčbě je vždy nutné vycházet z akutního stavu pacienta a měla by být v rukou zkušeného lékaře. Publikace rozebírá témata z oblasti střetávání klasické a alternativní medicíny, psychosomatiky, čínské medicíny, reflexní terapie, akupunktury, ájurvédské medicíny, pneumopunktury a v poslední části knihy se autoři více soustředí na cvičební programy vhodné při bolestech zad. Konkrétně přibližuje cvičení podle Mojžíšové, pilátes, cvičení na balonech, břišní tanec, deset pravidel školy zad atd. Na konci publikaci se více dozvíte o autorech, použité a doporučené literatuře a najdete tam i kontaktní adresy na lékaře zabývající se bolestmi zad, ale i na centra, kde si můžete od bolesti zad ulevit.

Shrnutí

Kniha ukazuje čtenáři možnosti, jak lze pohlížet na léčbu bolesti zad. Text je psaný tak, aby byl dobře přístupný i laikovi. Publikace se čte dobře rovněž díky členění textů do podkapitol a přehlednosti pomáhají také odtržky a obrázky znázorňující různé cviky, správné sezení atd. V knize je i několik fotografií. Celkově je kniha přínosem pro lidi, kteří se více zajímají o bolesti zad.

název knihy : Řešme bolesti zad pohybem
Autor: Věra Knappová
Nakladatelství: Západočeská univerzita
Město: Plzeň
Rok vydání: 2013
Počet stran: 102 + CD
ISBN: 978-80-261-0245-8
Co najdete v knize

Bolesti zad mohou mít rozmanité příčiny. Různé studie však ukazují na to, že velmi častou příčinou je nedostatečná pohybová aktivita, jež stojí za některými civilizačními chorobami. Z toho vychází kniha autorky Věry Knappové. Přináší čtenářům cviky, které jim mohou pomoci pře řešení bolesti zad. Nejdříve čtenářům autorka přibližuje obecná témata týkající se celkového významu pohybu, životního stylu, kvality života, zdraví a bolesti, konkrétně se zabývá tématy souvisejícími s bolestí zad, léčbou bolestí zad, školou zad, ergonomii a polohou těla při práci. V šesté kapitole přechází k držení těla a posturálnímu stereotypu a v další kapitole najdete poznámky a hodnocení páteře z hlediska fyzioterapie. Obě kapitoly mají ještě podkapitoly. Předposlední kapitola je obsáhlejší a zabývá se léčbou funkčních poruch pohybového aparátu. Autorka se soustředí na poruchy pohybového aparátu a problematiku svalových dysbalancí. Přibližuje rovněž funkční svalový test dle Jandy, testování vybraných tonických svalových skupin, testování vybraných fázických svalových skupin, svalovou dysbalanci, pohybové stereotypy a jejich diagnostiku, hodnocení základních pohybových stereotypů a jejich vyhodnocovací škálu a důležité svalové skupiny z hlediska funkčních poruch pohybového aparátu. Poslední kapitola rozebírá kompenzační cvičení, konkrétně uvolňovací, protahovací, posilovací, relaxační a dechová. V závěru knihy je referenční seznam a příloha.

Shrnutí

Publikace je přínosem pro všechny, kteří chtějí lépe pochopit problematiku diagnostiky a terapie poruch funkce pohybové soustavy. Kniha je určena spíše čtenářům mající o téma odborný zájem.

název knihy : Mimokloubní revmatismy
Autor: Alena Kačinetzová
Nakladatelství: Triton
Město: Praha
Rok vydání: 2012
Počet stran: 79
ISBN: 978-80-7387-633-3
Co najdete v knize

Kniha pojednává o mimokloubním revmatismu, který zahrnuje více chorobných jednotek vyznačujících se stejným znakem - bolestí měkkých tkání pohybové soustavy, tj. svalů, šlach, šlachových úponů, kloubních pouzder, podkožního a tukového maziva. V první kapitole se autorka zabývá mimokloubními revmatismy postihující celé tělo. Popisuje fibromyalgický syndrom, farmakologickou léčbu, akupunkturu, porovnání osmnácti vymezených bodů pro diagnózu FMS s lokalizací akupunkturních bodů, doplňkové a laboratorní vyšetření a prognózu. V další kapitole se soustředí na lokální mimokloubní revmatismy horních končetin (bolestivé rameno, zmrzlé rameno, tenisový loket, golfový loket, dupuytrenova kontraktura ruky, Sudeckův algodystrofický syndrom, revmatická polymyalgie) a dolních končetin (trochanterická burza kyčelního kloubu, Ischiogluteární burza, zánět šlach adduktorů stehna, Bakerova pseudocysta, bolest Achillovy šlachy, bolestivá pata). V posledních dvou kapitolách se dozvíte více o rehabilitačních cvičeních (léčebná tělesná výchova, techniky měkkých tkání a techniky mobilizační, fyzikální terapie, zdravotní pomůcky, alternativní medicína) a o lécích používaných k léčbě bolestí pohybového aparátu. Poté již následuje použitá a doporučená literatura.

Shrnutí

Publikace je odborná, ale může být přínosem i pro laika. Získá více informací o jednotlivých mimokloubních revmatismech i obecně o nich. V knize najdete názorné obrázky i odbornou literaturu určenou spíše lékařům.

název knihy : Cesta ke zdravé páteři a kloubům
Autor: Jadwiga Górnicka
Přeložil: Miroslava Polová
Nakladatelství: Jan Vašut
Město: Praha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 87
ISBN: 978-80-7236-830-3
Co najdete v knize

Chce-li mít člověk dlouhý a aktivní život, měl by se zaměřit na páteř a klouby. Právě ty jsou častou příčinou bolestí lidí. A netýká se to jen starších pacientů. Problémy se objevují i u školních dětí mající špatné držení těla. To se časem může přeměnit v degeneraci páteře. Tato kniha přináší profylaktické rady, cviky, popisy účinných masáží a recepty na koupele na revmatismus a jiné onemocnění. V první části knihy se dozvíte více o zdravé páteři, konkrétně o vadách držení těla, bolesti páteře, zásadách práce u počítače, cvicích posilujících kosterní soustavu a páteř, masážích reflexních zón, pomocných koupelích atd. V dalším oddílu se seznámíte s různými nemocemi páteře - bolestí v kříži, zánětem nervových kořínků, změnách v oblasti krčních a hrudních obratlů, ztuhlým krkem atd. Následuje kapitola zaměřená na nemoci kloubů. Dočtete se o bolesti ramenního kloubu, bolesti kloubů při změně počasí, degenerativních nemocích kloubů, receptech na revmatické potíže, dně, tenisovém loktu, kontraktuře prstů, revmatoidním zánětu kloubů, nemocích kolen, atrofii chrupavky kyčelního kloubu a zánětech kloubů. Poslední kapitola před rejstříkem seznamuje čtenáře s nemocemi kosterní soustavy, tj. haluxy, osteoporózou, ostruhách na patách a chronickém zánětu kosti. Pak už následuje jen rejstřík.

Shrnutí

Kniha je přínosem už tím, že se věnuje bolesti problematické oblasti kloubů a páteře, kterými trpí mnoho pacientů různého věku a neustále jich přibývá. Dozvíte se, jak předejít bolesti, zbavit se jí a o jednotlivých nemocech, které s nimi souvisejí. V knize najdete nákresy, přehledný rejstřík, tabulky, znázornění důležitých informací atd.


Diskuse (23 komentářů)

(30. 01. 2010 14:46) Reagovat
Díky za tipy na zajímavé knížky o bolesti zad, podívám se po nich v naší knihovně.
(26. 10. 2010 05:27) Reagovat
ahojte, pomáhá z těla odstranovat těžké kovy,toxiny a další jedovaté látky,pomáhá odstranit chronickou zácpu,čistí trávící ustrojí,jako probiotikum podporuje tvorbu prospěšných lactobacilů a bifidobakterií,podporuje zdravou krvetvorbu,zvyšuje hladinu hemoglinu,podporuje kožní metabolismus,hojení ran a vředů,posiluje imunitu organismu proti virovým onemocněním,podporuje zdravé funkce reprodukčních orgánů,prospívá celkové regeneraci organismu,zvyšuje energii a vitalitu a další a další věci my ji bereme celá rodinka plus malej má 4 a už jí bere od 1 roku a jsme s ní moooc spokojeni proto posílám dálvíce se dozvíte zde jsou tam supr článkyhttp://chlorellamrmia.blogspot.com/
(13. 12. 2010 12:24) Reagovat
xinluviagra australia blbbuy viagra without a prescription ngegeneric cialis myvcheap viagra sale iosorder viagra uyoviagra sale zaffjpttlicgp
Emallmuff, (06. 06. 2012 06:38) Reagovat
bluish vision, blurred vision, or sensitivity to light may briefly occur.cialis, cialis,cialis online
UnannaPuche, (08. 06. 2012 10:21) Reagovat
Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page. cialis without prescription overnight,cialis soft,purchase viagra online,cheap viagra no prescription.
Nový příspěvek
Copyright 2006–2024 © Bolestizad.info
Kontakty